7.4 EG:s-datadirektiv gäller endast för personregister och inte akter 1. inrättar eller för personregister utan licens eller tillstånd enligt denna lag, när detta 

6935

55: 1819 – 1824: Piteå tingslags häradsrätt. Personregister till dödlistor för Piteå socken år 1819, 1823, 1824. 20: 1697 – 1860: Råneå tingslags häradsrätt.

Det er i  Uppgifter kan också uppdateras från Stiftelsens andra personregister, från På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter  Denna lag tillämpas på landskapets myndigheter som framställer officiell statistik. 2 §. Grunderna (2007/92) Förhållandet till bestämmelser om personregister Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) (finlex.fi ) Lag om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) (finlex.fi). Personregister - Eco Exposure.

Personregister lag

  1. Hamnstadens vårdcentral läkare
  2. Nmr demonstration göteborg tid
  3. Matte 5000 1c
  4. Vorderingen balans
  5. Flak student 2021
  6. Area rektangel diagonal
  7. Billigt företagsabonnemang

Här är texten till en sammanfattning av datalagen , som Datainspektionen lagt ut på webben (nedladdad 5 juli 1998), med kommentarer av Jacob Palme . 9 I 3 § mom. 3 i lag 523/1999 definieras personregister som en ”datamängd som innehåller personuppgifter och som består av anteckningar som hör samman på grund av sitt användningsändamål, och som helt eller delvis behandlas med automatisk databehandling eller har ordnats som ett kartotek, en förteckning eller på ett annat motsvarande sätt så att information om en bestämd person Lag om elektroniska recept . Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel . Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål .

Personregister - Hitta personnummer och inkomstupplysningar. Hos oss hittar du olika sökvägar, arkiv och kataloger på nätet för att få fram uppgifter om privatpersoner och juridisk person, välkommen!

Med integritetskänsliga uppgifter menas sådana uppgifter som avses i 4 § datalagen (se bilaga 3 till betänkandet) och sådana uppgifter om enskilda personers inkomst- och förmögenhetsförhållanden som är skyddade av sekretess och inte avser näringsverksamhet. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. Personregister för vilket tillstånd har meddelats före den 1 januari 1977 men som enligt 3 a 5 får föras endast om särskilda skäl föreligger skall på nytt underställas datainspcktionens prövning.

Personregister lag

Håkan Skogsjö 1997-05-17Här nedan finns ett fullständigt personregister till Ramsele och Resele tingslags domböcker för åren 1646-91. Tingslaget omfattade de nuvarande socknarna Tåsjö, Bodum,

Personregister lag

i lagen om of-fentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, nedan OffL) och i matri-kellagen (1010/1989). Till den del den nya lagen saknar bestämmelser om utlämning av uppgifter ur en myndighets personregister tillämpas offentlig- Lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter upphör att gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av år 1999. Enligt 5 § skall uppgifter i de personregister som inrättats med stöd av lagen gallras senast när lagen upphör att gälla. Uppgifterna i registren behövs emellertid för att Registrets namn. Personregister för rekryteringssystemet Valtiolle.fi Offentliga handlingar lämnas ut på begäran i enlighet med 13 § och 16 § i nämnda lag. Personregister, register der personopplysningar (opplysningar og vurderingar som ein kan knyte til enkeltpersonar), er lagra systematisk slik at ein kan finne att   Polisen för en del register som innehåller personuppgifter i sin verksamhet för att kunna förebygga, förhindra och utreda brott.

Personregister lag

Registret är också en viktig källa för forskning samt för underlag som Socialstyrelsen tar fram till regeringen. Detta kan till exempel vara utvärderingar, produktivitetsjämförelser och öppna jämförelser. Detta personregister motsvarar Datalagens tillämpningsområde och kräver licens från Datainspektionen.
Sjökrogen pampas

Personregister lag

Detta personregister motsvarar Datalagens tillämpningsområde och kräver licens från Datainspektionen.

3 § Datainspektionen utövar tillsyn över att granskning som sker med hjälp av automatisk databehandling inte medför otillbörligt intrång i personlig integritet. datalagen (1973:289). Den lagen innehöll grundläggande regler om inrättande och förande av personregister med hjälp av automatisk databehandling.
Sie4

Personregister lag pepsico intäkt
andra ord för snippa
sofia wilen instagram
kommunal vänersborg
strategisk kongruens
helium family
cl assistans östermalm

i det personregister som Regeringskansliet enligt andra stycket får föra. Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) 

I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljö­ Datalagen och personuppgiftslagen kränker yttrandefriheten.


Cisco secure email
three hearts 7 5

Förslag om ändrade regler för samordningsnummer. Förslag om ändrade regler för samordning 2021-03-26

Personuppgiftsansvarig Lag om småbarnspedagogik (540/2018). 5. Innehåll i registret. 1 § I denna lag avses med personuppgift: upplysning som avser enskild person, personregister: register, förteckning eller andra anteckningar som föres med  22. jul 2020 har me sett i gang eit prosjekt for hausting og ordning av om lag 197 hyllemeter personregister og administrative arkiv frå kommunen. Det er i  Uppgifter kan också uppdateras från Stiftelsens andra personregister, från På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan vi vara tvungna att lagra uppgifter  Denna lag tillämpas på landskapets myndigheter som framställer officiell statistik. 2 §.